sandra@kinderdagopvangkiekeboe.nl

Telefoon: 06- 175 06 725

Welkom bij Kinderdagopvang Kiekeboe !


Gastouderopvang is een unieke vorm van kinderopvang.

Door de kleinschaligheid krijgt ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier.

Elke dag is anders en kinderen zijn nog zo heerlijk onbezorgd.


Met kinderen werken, dat is waar mijn hart ligt!

Praktische Informatie / Huisregels.

 • Openingstijden

Kinderdagopvang Kiekeboe is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7:00-18:30. Het is in overleg mogelijk af te wijken van deze openingstijden. Op nationale erkende feestdagen is kinderdagopvang Kiekeboe gesloten. Op kerstavond 24-12 en op oudjaarsdag 31-12 is Kinderdagopvang Kiekeboe om 16.00 uur gesloten. Vakanties en vrije dagen worden ruim van te voren doorgegeven aan de vraagouder(s).

 

 • Tarief

Tarief 2024: € 6,90 per uur (exclusief bemiddelingskosten gastouderbureau) De minimaal af te nemen uren zijn 7 uur per dag.
De uren worden afgerond per kwartier.
Het tarief is inclusief luiers, billendoekjes, fruit, lunch, tussendoortje en drinken. (m.u.v. babyvoeding, groente en allergieën)
Omdat ik als gastouder geregistreerd sta in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kunnen ouders kinderopvangtoeslag ontvangen

 

 • Wenmoment

Het wenmoment wordt samen met de vraagouder(s) afgesproken. Standaard is dit een ochtend of een middag van 3 uurtjes. Wilt u meer wenmomenten inplannen? Dat kan in overleg. Voor het eerste wenmoment worden geen kosten in rekening gebracht, de keren daarna wel.

 

 • Zelf mee te nemen door de vraagouder(s)

Voor het slapen een slaapzak, eventueel een speentje en knuffel als uw kind dat gewend is

-Jas en tas met naam erin
-Reserve kleding
-Babyvoeding, fles(met naam), groente
-Luiers en billendoekjes alleen meegeven als uw kind overgevoelig is voor ons merk
-Zonnebrand en verzorgingszalf (sudocreme, bepanthen)
-Eten en drinken alleen meegeven bij allergieën

 

 • Halen en brengen

Mocht u door omstandigheden uw kindje niet op tijd kunnen ophalen, neemt u dan even contact met mij op. Het is in de meeste gevallen geen probleem om uw kindje wat later op te halen. Wordt uw kindje door iemand anders opgehaald, dan hoor ik dat graag van te voren. Indien dit niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind aan iemand meegegeven wordt.

 

 • Vakantie en vrije dagen van de gastouder en vraagouder

Vakanties en vrije dagen van mij worden ruim van te voren doorgegeven aan de vraagouder(s). In geval van verlof vanwege een uitzonderlijke reden op kortere termijn (overlijden/bezoek specialist) wordt dit direct overlegd met de vraagouder(s). Bij vakanties en vrije dagen van mij worden de opvangkosten niet in rekening gebracht. Bij vakantie en vrije dagen van u als vraagouder worden de opvangkosten wel in rekening gebracht.

 

 • Ziekte van de gastouder

Bij ziekte van mijzelf stel ik uw als vraagouder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien acute opvang voor uw kinderen gewenst of noodzakelijk is, kunt u contact opnemen met gastouderbureau bontekoe. Bij ziekte van mij worden de opvangkosten niet in rekening gebracht.

 

 • Ziekte kind

Als uw kind koorts heeft hoger dan 38 graden of zich duidelijk niet lekker voelt, wordt er contact met u opgenomen en overleg ik over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten gaan. In principe dien ik geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd een formulier in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet voor het eerst door mij aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties. Geef het medicijn altijd in de originele verpakking mee met bijsluiter.
Als uw kind 39 graden koorts heeft, moet u uw kind op komen halen. Ik kan uw kind op dat moment niet de aandacht geven die hij of zij nodig heeft.
Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind opgehaald moeten worden. Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft blijft uw kind thuis. Dit in verband met de kans op besmetting van de andere opvang kinderen.

 

 • Vervoer

Ik vervoer de kinderen te voet met een buggy, met een elektrische bakfiets of met de auto.
Door ondertekening van het contract gaat u akkoord met de huisregels dus akkoord met het vervoer met de auto, bakfiets of buggy.

 

 • Inentingen

Indien uw kind niet deelneemt aan het algemeen gangbare inentingsprogramma, dienen gast- en vraagouder dit van elkaar te weten. Kinderdagopvang Kiekeboe geeft de voorkeur aan kinderen die deelnemen aan het vaccinatieprogramma.

 

 • Gebruik van foto’s

Kinderdagopvang Kiekeboe maakt onder andere gebruik van Facebook. Voor aanvang van de opvang ontvangt u een formulier om wel of geen toestemming te verlenen om foto’s van uw kind te plaatsen. Kinderdagopvang Kiekeboe plaatst nooit foto’s zonder toestemming van de vraagouders!

 

 • Betalingsverplichting

Kinderdagopvang Kiekeboe geeft de voorkeur aan automatische incasso.
Indien de vraagouder de betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van één maand, zal de opvang per direct gestopt worden door kinderdagopvang Kiekeboe. De vraagouder blijft dan een betalingsplicht houden over de openstaande facturen. Wanneer de vraagouder de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, zal er een incassobureau ingezet worden. De gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de vraagouder.